Právní služby

Občanské právo

- vlastnické právo, zástavní právo, veškeré typy závazkových vztahů

- vymáhání pohledávek, odpovědnost za škodu, řešení pojistných událostí
- právní rozbory dokumentů, smluv

- zastupování před soudy všech stupňů včetně rozhodčích soudů

 

Obchodní právo

- právo obchodních společností, družstev, veškeré typy obchodně-závazkových vztahů

- vymáhání pohledávek
- právní rozbory dokumentů, smluv

- zastupování před soudy všech stupňů včetně rozhodčích soudů

 

Trestní právo

- komplexní právní služby v rámci trestního řízení

- a to jak na základě plné moci, tak ustanovení ex offo

 

Právo směnečné a šekové

- zajišťování závazků směnkou, směnečné žaloby

 

Advokátní úschova

- úschova finančních prostředků a listin pro případy zajištění závazků

- na základě sjednané písemné smlouvy o úschově

 

Pracovní právo

- pracovní poměr, odpovědnost v rámci pracovního práva

 

Exekuce a výkon rozhodnutí

- vymáhání pohledávek prostřednictvím soudního exekutora

 

Insolvenční právo

- návrhy na zahájení insolvenčního řízení (oddlužení )
- podání přihlášky do insolvenčního řízení
- incidenční spory

 

Vargová, Vartová a Langer / Advokátní kancelář / Musorgského 14, 702 00 Ostrava

tel.: +420 596 115 461, 596 121 188